fbpx

SM Business Scorecard

Sistem informatic complet de balanced scorecard pentru definirea și execuția strategiei și calcularea indicatorilor de performanță

SM Business Scorecard este soluția software extraordinară pentru orice echipă de top management în formularea, măsurarea și implementarea strategiei companiei în vederea îndeplinirii obiectivelor de creștere și a performanței organizaționale.

Caracteristici și funcționalități:

SM Business Scorecard permite vizualizarea strategiei de companie pe o perioadă de 3, 5 sau 10 ani prin definirea și realizarea obiectivelor de business, în baza unui portofoliu de inițiative ce este măsurat sub forma unor indicatori și gestionat prin alocarea de resurse și bugete.

 • Catalog de indicatori pe grupe: indicatori strategici și operaționali, de performanță și rezultate, precum și indicatori de perspectivă
 • Documentație pentru fiecare indicator: nume, descriere, unitatea de măsură, frecvența de măsurare și formula de calcul
 • Ierarhie de indicatori și cascadarea acestora de la nivel de organizație și până la nivel operațional pe fiecare departament, echipă și persoană în parte, prin vizualizarea gradului de performare, pe baza unui scor ca pondere în acești indicatori
 • Organigrama și administrarea pozițiilor, rolurilor și responsabilităților, precum și alocarea de indicatori individuali și măsurarea acestora

Strategie implementată prin Balanced Scorecard:

 • Monitorizarea performanței obiectivelor de business
 • Definirea grafică a strategiei de afacere
 • Diagrame strategice de tip Cauză – Efect
 • Monitorizarea indicatorilor strategici, operaționali și de performanță
 • Definirea perspectivelor
 • Monitorizarea / analiza performanței fiecăruia dintre angajați
 • Gestionarea catalogului de indicatori

Avantaje și beneficii:

Reprezentare grafică și vizuală modernă

SM Business Scorecard permite definirea și implementarea strategiei unei companii prin crearea și vizualizarea într-un tablou de bord de ansamblu și în detaliu a unei diagrame de impact la nivel de obiective și indicatori, măsuri și inițiative, oameni și bugete, strategie ce este necesară pentru o urmărire în timp real a performanței și o comunicare eficientă a acesteia în cadrul organizației.

Status de lucru în doi timpi și trei mișcări

SM Business Scorecard facilitează defalcarea obiectivelor ce pot fi măsurate pe baza unor combinații de indicatori și urmărirea inițiativelor avute în lucru și a progresului acestora, pentru o comparație cât mai corectă între realizat versus bugetat în fiecare lună.

Controlul excepțiilor făcut corect

SM Business Scorecard permite analize de tip cauză - efect, gestionarea excepțiilor sau a potențialelor probleme și luarea de acțiuni corective care au impact în indicatori și obiective, prin alocarea de persoane responsabile și a unui buget estimat, monitorizarea implementării acțiunilor, evaluarea inițiativelor, oamenilor și a bugetului realizat, în vederea restabilirii indicatorilor cheie de performanță și alinierea lor la obiectivele măsurabile ale companiei.

De ce să alegi SM Business Scorecard

Majoritatea companiilor nu au decât foarte vag creionată o strategie, iar executarea acestei strategii este de multe ori un demers nealiniat organizațional și fără o finalitate neapărat bine corelată între obiective, indicatori și acțiuni / inițiative, fapt care poate conduce la pierderi semnificative sau la acceptarea unor riscuri mult prea mari pentru acestea.

Companiile care pot creiona o strategie, în mod detaliat și în ansamblu, care pot prioritiza planificarea strategică atât la nivel de organizație, cât și la nivel de angajat, sunt cele care vor avea avantajul de a lua decizii strategice benefice și consistente, și care vor reuși să obțină o viziune mai echilibrată a performanței și o creștere a acesteia într-o manieră profitabilă, în mod repetat și sustenabil.

All in all, soluția SM Business Scorecard oferă:

 • ușurință de utilizare în dezvoltarea unui cadru formal de execuție a strategiei,
 • pe baza unei hărți sau reprezentări grafice care condensează obiective, indicatori și inițiative,
 • ce sunt apoi prioritizate, monitorizate și revizuite la nivel de oameni și bugete,
 • pentru a crea valoare actuală și viitoare organizației.

SM Business Scorecard este o singură soluție pentru realizarea unui sistem cuprinzător de gestionare a strategiei organizaționale.

Te invităm să îți îmbunătățești performanța prin buna formulare și executarea corectă a strategiei la nivel de companie, alinierea indicatorilor strategici nefinanciari cu cei financiari și conectarea acestora la viziunea comună a companiei, toate acestea pe baza unui sistem strategic de planificare și management personalizat, așa cum este SM Business Scorecard.

Soluția se integrează complet cu celelalte soluții din suita de business: